Användaravtal

Definition

hyresbevakning.se — Företaget Hyresbevakning Bostadsförmedling i Sverige AB

Användaren — Den fysiska person som registrerar sig som kund hos hyresbevakning.se.

Tjänsten — Av hyresbevakning.se tillhandahållen bevakning via e-post av bostäder på webbsidor som listas av hyresbevakning.se.

Tjänsten

 1. Användaren ansvarar själv för att använda informationen som skickas ut av hyresbevakning.se för att anmäla sitt intresse på lägenheter.
 2. Tjänsten kan under kortare perioder vara otillgängligt, t ex vid systemunderhåll, uppgradering eller om oväntade händelser, missöden och tekniska störningar inträffar. Dessa typer av avbrott leder till motsvarande förlängning av prenumerationstiden dock ej till återbetalning av avgift.
 3. Tekniska problem hos webbsidor som listas av hyresbevakning.se leder ej till en förlängning av prenumerationstiden.
 4. Målsättningen hos hyresbevakning.se är att ständigt utöka tjänsten och antalet webbsidor som listas. Webbsidor som tidigare listats kan dock utan förvarning tas bort av juridiska, ekonomiska eller andra skäl. hyresbevakning.se kan ej göras till återbetalningsskyldig för dessa förändringar i tjänsten.
 5. Tjänsten får ej brukas för kommersiella ändamål utan är avsedd för personligt bruk. Informationen får ej vidareförmedlas via Internet eller andra medier. Brott mot detta leder till tjänstens avslutande.
 6. Tjänsten aktiveras när betalning erhållits av användaren.
 7. Maximalt 50 e-postmeddelande skickas till användaren under ett dygn oavsett vilken frekvens användaren valt på tjänsten.
 8. hyresbevakning.se tar ej ansvar för att användaren får en lägenhet genom användande av tjänsten.
 9. hyresbevakning.se tar ej ansvar för för eventuella felaktigheter i den information som skickas ut till användaren eller för eventuella fördröjningar i e-postkommunikationen till användaren.
 10. hyresbevakning.se tar ej en ansvar för eventuella förändringar i underliggande websidors information. Specifikt tas ej ansvar för ändrade köregler hos hyresvärdar vilka ej direkt avspeglas hos hyrebevakning.se

Betalning

 1. Kostnaden för tjänsten är 99 kr per månad.
 2. Tjänsten är en prenumerationstjänst och är aktiv tillsvidare från aktiveringstillfället.
 3. Man kan när som helst avsluta tjänsten. Då upphör prenumerationen och inga ytterligare pengar dras.
 4. Genom betalning av tjänsten deklarerar användaren att de lagligen kan ingå ett bindande avtal och att de är över 18 år.

Ångerrätt

 1. Användaren har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
 2. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.
 3. Vill användaren utöva ångerrätten ska användaren till hyresbevakning.se skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller ett e-post till info@hyresbevakning.se ).
 4. Om användaren utövar ångerrätten genom ett ett brev per post ska det skickas till: Hyresbevakning Bostadsförmedling i Sverige AB, Kivra: 559056-6211, 106 31 Stockholm. Användaren kan använda ångerblanketten på Konsumentverkets webbplats, men måste inte använda den.
 5. Om användaren frånträder detta avtal kommer hyresbevakning.se att betala tillbaka alla betalningar hyresbevakning.se fått från användaren sen avtalets ingicks och under ångerfristen (normalt 1 betalning på 99kr ifall inte flera månader betalats i förskott)
 6. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då hyresbevakning.se underrättades om användarens beslut att frånträda avtalet. Hyresbevakning.se kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som användaren själv har använt för den inledande affärshändelsen. Återbetalningen kommer inte att kosta användaren något.

Personuppgifter

 1. Användaren ger sin tillåtelse till hyresbevakning.se att spara användarens personuppgifter elektroniskt på servrar och datorsystem hos hyresbevakning.se och hos underleverantörer till hyresbevakning.se (personuppgiftslagen).
 2. Personuppgifter används av hyresbevakning.se enbart för att administrera tjänsten och ej för annan aktivitet ej relaterad till tjänsten.
 3. Personuppgifter tas bort när tjänsten avslutas.
hyresbevaking.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren ovan. Om ändringar är av ett betydande karaktär kommer detta att meddelas till användaren. Genom att fortsätta använda tjänsten anses användaren ha godkänt de förändrade villkoren.