Användaravtal

Definition

Användaren — Den fysiska person som registrerar sig som kund hos hyresbevakning.se.

Tjänsten — Av hyresbevakning.se tillhandahållen bevakning via e-post och/eller via SMS av bostäder på webbsidor som listas av hyresbevakning.se.

Tjänsten

 1. Användaren ansvarar själv för att använda informationen som skickas ut av hyresbevakning.se för att anmäla sitt intresse på lägenheter.
 2. Tjänsten kan under kortare perioder vara otillgängligt, t ex vid systemunderhåll, uppgradering eller om oväntade händelser, missöden och tekniska störningar inträffar. Dessa typer av avbrott leder till motsvarande förlängning av prenumerationstiden dock ej till återbetalning av avgift.
 3. Tekniska problem hos webbsidor som listas av hyresbevakning.se leder ej till en förlängning av prenumerationstiden.
 4. Målsättningen hos hyresbevakning.se är att ständigt utöka tjänsten och antalet webbsidor som listas. Webbsidor som tidigare listats kan dock utan förvarning tas bort av juridiska, ekonomiska eller andra skäl. hyresbevakning.se kan ej göras till återbetalningsskyldig för dessa förändringar i tjänsten.
 5. Tjänsten får ej brukas för kommersiella ändamål utan är avsedd för personligt bruk. Informationen får ej vidareförmedlas via Internet eller andra medier. Brott mot detta leder till tjänstens avslutande.
 6. Tjänsten aktiveras när betalning erhållits av användaren.
 7. Tjänsten är aktiv i 30 dagar från aktiveringstillfället (gällande tjänsten via e-post) eller tillsvidare (gällande tjänsten via SMS).
 8. Maximalt 50 e-postmeddelande skickas till användaren under ett dygn oavsett vilken frekvens användaren valt på tjänsten (gällande tjänsten via e-post).
 9. hyresbevakning.se tar ej ansvar för att användaren får en lägenhet genom användande av tjänsten.
 10. hyresbevakning.se tar ej ansvar för för eventuella felaktigheter i den information som skickas ut till användaren eller för eventuella fördröjningar i SMS- och e-postkommunikationen till användaren.
 11. hyresbevakning.se tar ej en ansvar för eventuella förändringar i underliggande websidors information. Specifikt tas ej ansvar för ändrade köregler hos hyresvärdar vilka ej direkt avspeglas hos hyrebevakning.se

Betalning

 1. Bevakning via e-post kostar 99kr för en månad och betalas i förskott.
 2. Bevakning via SMS är en prenumerationstjänst som kostar 3kr per SMS. Man kan när som helst avsluta sin prenumeration genom att skicka ett SMS med texten 'bevaka stop' till nummer 72672.
 3. Genom betalning av tjänsten deklarerar användaren att de lagligen kan ingå ett bindande avtal och att de är över 18 år.
 4. Återbetalning görs ej, dock kan förlängning av tjänsten ges som kompensation vid problem.

Personuppgifter

 1. Användaren ger sin tillåtelse till hyresbevakning.se att spara användarens personuppgifter elektroniskt på servrar och datorsystem hos hyresbevakning.se och hos underleverantörer till hyresbevakning.se (personuppgiftslagen).
 2. Personuppgifter används av hyresbevakning.se enbart för att administrera tjänsten och ej för annan aktivitet ej relaterad till tjänsten.
 3. Personuppgifter tas bort när tjänsten avslutas.
hyresbevaking.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren ovan. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av hyresbevakning.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användaren. Genom att fortsätta använda hyresbevakning.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om kunden vill avsluta tjänsten har kunden möjlighet att avregistrera sig från hyresbevakning.se.